HOME VISION PRESS DESCRIPTION PICTURES CONTACT
WELKOM OP DE INTERNET SITE VAN SEFEC
SEFEC gespecialiseerd in onderzoek en toepassen van verschillende combinaties van duurzame energie opwekvormen. Deze combineren met diverse andere duurzame functionaliteiten is een andere specialiteit. In 2030 leeft ongeveer 80% van de wereldbevolking in rivierdelta’s. Toenemende zeespiegelstijging, tekort aan drinkwater, voedselschaarste, bodemdaling, daling van grondwaterpeil en verzilting vormen een constante bedreiging.
WAAROM EEN ZOEKTOCHT NAAR EEN DUURZAME 'BASISLAST'?
Onze energievoorziening kan onderverdeeld worden in 'basislast' en 'pieklast'. 'Basislast' wordt nu ingevuld door kern- en steenkoolcentrales. Beide opties hebben grote nadelen voor het milieu, zijn daardoor kostbaar en de wereldvoorraden fossiele brandstoffen zijn eindig en selectief.
RESULTAAT ZOEKTOCHT
'Open' Kustverdediging met diverse duurzame functionaliteiten, de Multifunctional Flood Barrier. Een keten van geschakelde 'caissons' geschikt voor wereldwijde plaatsing in kustwateren. Duurzame 'basislast' wordt ingevuld door combineren van vijf verschillende duurzame energie opwekvormen: Blue-Energy, Hydro-Energy, Tidal-Energy, Wind- Energy en Solar-Energy.
BLUEPRINT ALS LEIDRAAD VOOR OVERGANG NAAR NIEUW TIJDPERK
In SEFEC Visiedocument een 'blueprint' voor een 'Open' Kustverdediging met diverse duurzame functionaliteiten die Totale Energie Transitie 2050 mogelijk kunnen maken.
 
 
MISSIE SEFEC
Met een ‘Open’ Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door combinatie van WaterKracht,
Wind en Zon.
HET VERVOLG
Met dit SEFEC Visiedocument wordt duidelijk dat ‘dringende’ actie voor een alternatieve duurzame ‘basislast’ voor onze energievoorziening en oplossen meerdere andere problemen gewenst is. Wij vragen U daarom en terugkoppeling te geven op het voorgestelde duurzame totaalconcept. Alleen een actieve gemeenschap kan positieve druk geven aan alle politieke instituten, partijen en stake holders en zo de huidige impasse, om te komen tot Totale Energie Transitie 2050, te doorbreken.
PERSBERICHTEN
Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich al gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam is. Maar proces gaat te langzaam en ongestructureerd. Zo blijkt uit overzicht van Persberichten en wordt mede duidelijk waarom de keuze voor combineren van verschillende functionaliteiten in het ontwerp
MULTIFUNCTIONAL FLOOD BARRIER VOOR DE NOORDZEEKUST
Als derde gedeelte van SEFEC Visiedocument een omschrijving en capaciteitsberekening voor een ‘Open’ Kustverdediging met ‘Offshore Energie Centrale’ langs de Nederlandse en Belgische kust met geprognoticeerd 55.000 megawatt aan duurzaam opgewekt ‘basislast’ vermogen
 
SEFEC  |  R.J. SANTEMA  |  LOKHORST 21  |  2402 PP ALPHEN A/D RIJN  |  INFO@SANTEFEC.NL