HOME VISION PRESS DESCRIPTION PICTURES CONTACT

PERSBERICHTEN

De Telegraaf, 7 oktober 2012

'EU moet meer stroom uit zee opwekken'

NICOSIA - De Europese Unie moet meer energie uit zee opwekken. Daar heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu zondag op Cyprus voor gepleit tijdens een bijeenkomst van Europese ministers over het maritieme beleid. Volgens Atsma is Nederland goed op weg met het opwekken van energie uit getijdenbeweging of uit de overgang van zoet naar zout water. "Ook andere landen moeten meer oog krijgen voor deze manier van duurzame energie-opwekking." Hij ziet daarbij positieve signalen van landen rond de Middellandse Zee. De EU gaat met 400 miljoen euro het maritiem beleid stimuleren. Atsma denkt dat onder meer de ontwikkeling van nieuwe technieken voor stroomopwekking uit zee van deze financiƫle injectie kan profiteren.

Publicatie Energieraad, 9 februari 2009 (Bron New Energy TV, 5 februari 2009)

Duurzame energie: ‘Publiek belangrijkste partner’

Bij zijn bezoek aan Nederland werd Hermann Scheer (de Duitse Al Gore) geïnterviewd door New Energy TV. ‘De allerbelangrijkste partner is het algemene publiek.’ New Energy TV, een internet zender, vroeg de SPD’er wat Nederland kan leren van het Duitse succes met de verduurzaming van de energievoorziening.
Hermann Scheer: ‘Dat je een passend hernieuwbaar ‘energiespeelveld’nodig hebt dat speciaal ontwikkeld is voor hernieuwbare energie. En dat betekent dat het niet georganiseerd kan worden binnen dezelfde marktrelaties en marktstructuren als voor de conventionele energieën. Er moet een basisbeslissing genomen worden dat de gemeenschap voorrang geeft aan hernieuwbare energie want hernieuwbare energie heeft een hogere sociale waarde. En een hogere sociale waarde voor de hele economie, want het spaart en voorkomt energie import. Het vermijdt milieukosten, externe kosten, die niet betaald worden door de bestaande energie leveranciers. Het zorgt voor volksgezondheid en het helpt het klimaat te redden en het creeërt banen en stimuleert regionale en lokale economieën. En al deze voordelen zijn voordelen voor iedereen en dit maakt dat het voorrang verdient. En het brengt energiezekerheid, want met lokale energie heb je meer energiezekerheid. Vooral als het met een energiebron is die eeuwig bestaat. En om dit op hetzelfde energiespeelveld te brengen als conventionele energie is een verkeerde standaard. Want de bestaande energieleveranciers hebben hun rol, hun monopolistische rol, gekregen door tientallen jaren politieke steun. En ook door veel subsidie, direct of indirect. En nu hebben ze een rol als min of meer monopolistische aan bieder. En om dan te zeggen dat een nieuwe vorm, een hernieuwbare energiebron, moet concurreren met hun op de markt, dat is meten met twee maten. Ze proberen te zeggen, na het ontvangen van al die directe subsidies en politieke privileges. Dan zeggen ze dat alle promotionele acties voor hernieuwbare energie subsidie zijn.
Daarom is dit niet acceptabel, daarom is het nodig dit uitgangspunt niet te accepteren. Dit basisuitgangspunt is fout. Iedereen die een verkeerd uitgangspunt accepteert is er het slachtoffer van. Want na een verkeerd uitgangspunt kunnen alle volgende argumenten heel logisch lijken. De basis is verkeerd..
En over het Duitse succes zei Scheer verder: ‘De belangrijkste succesfactor is dat we een beweging creëerden. De berlangrijkste partner , de allerbelangrijkste partner, is het algemeen publiek. Het algemeen publiek is voorstander van hernieuwbare energie. Want iedereen met een normaal menselijk verstand, moet wel voorstander zijn van hernieuwbare energie. Mensen hebben een basssympathie hiervoor, maar ze worden altijd geïrriteerd, steeds maar weer, door de misinformatie, door de desinformatie die van de traditionele energiesector komt over de hernieuwbare energie. Die altijd zeggen, hernieuwbare energie, OK het is goed, er is alleen niet genoeg potentieel, het kost teveel, er is tijd nodig. Ondertussen maken we kerncentrales of kolencentrales, of CO2-opslag.
De vaart in de beweging ontstaat door het veranderen van de publieke opinie hiervoor en dat is een sterke kracht van een democratie. En toen kregen we de meerderheid in twee partijen, in de sociaal democratische partij en de groene partij. En dit was de laatste stap. Daarvoor hadden alle politieke instituten en partijen de positieve druk nodig. Allemaal. Anders werkt het niet. Daarom moeten ze gedreven worden door een actieve gemeenschap. Om de gemeenschap te activeren is het belangrijkste ding. Dat betekent, laat het energiedbat niet over aan de energiebedrijven, of de experts die betaald worden door deze bedrijven, en laat het ook niet alleen over aan de technocraten, want het is een vraag voor de hele gemeenschap.

Publicatie Energieraad, 29 november 2008

Oceanen ‘doodziek’ door CO2

De verzuring van de oceanen verloopt mogelijk tien keer zo snel als voorspeld, blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Chicago. ‘We hebben een drempel overschreden’.
‘We zien nu al dramatische veranderingen’, zegt Timothy Wootton, verbonden aan de Faculteit voor Ecologie en Evolutie, van de Universiteit van Chicago. Hij is hoofdauteur van de studie, die aanstaande maandag in de gerenommeerde Proceedings of the National Academy of Sciences verschijnt.
De studie laat zien dat het ‘andere grote gevaar van CO2’, verzuring van de oceanen, veel verder is gevorderd en veel sneller verloopt, dan tot nu toe aangenomen. ‘Het ziet er naar uit dat we een drempel hebben overschreden, waarbij de oceanen het effect van CO2 in de atmosfeer niet langer kunnen bufferen’, zegt Wootton.
Miljoenen jaren was de CO2-concentratie van de oceanen en van de atmosfeer in balans, maar het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing heeft in de afgelopen 150 jaar ongekende hoeveelheden CO2 in de atmosfeer gebracht. De oceanen hebben ongeveer een derde deel van deze CO2-uitstoot geabsorbeerd – circa 130 gigaton – waardoor het zeewater dertig procent zuurder is geworden.
CO2 lost op in water, waarbij koolzuur, H2CO3, wordt gevormd. Hoe meer CO2, hoe zuurder het water. En dat proces gaat in steeds hoger tempo door. Elke dag lost 30 miljoen ton CO2 op in het oceaanwater. Over het fenomeen bestaat geen enkele wetenschappelijke twijfel. Wel is er steeds meer discussie over de snelheid van de verzuring en de mogelijke ecologische schade. Feitelijk alle levensvormen die kalkskeletjes danwel schelpen maken, zijn niet bestand tegen zuur water, omdat de calciumcarbonaten er minder goed in groeien, of zelfs in oplossen.
Tot de eerste slachtoffers behoren niet alleen mosselen, oesters en koraal, maar ook plankton. En waar plankton verdwijnt, stort de hele oceanische voedselketen in, waarschuwen mariene ecologen. En ook het leven boven water zou in dat geval direct worden bedreigd. Fytoplankton is de belangrijkste producent van atmosferische zuurstof. Bovendien zorgt plankton voor duurzame opslag van CO2, doordat het bij de vorming van carbonaten CO2 vastlegt, dat uiteindelijk in kalksteenpakketten op de oceaanbodem belandt.

Hoe minder fytoplankton, hoe lager de CO2-opslag en hoe sterker het broeikaseffect. Timothy Wootton, die de pH-waarden van kustwateren onderzoekt zegt: ‘We hebben afgelopen zomer de snelste toename van zuurgraad gemeten. Ik begin me ernstig zorgen te maken’.
‘CO2 maakt de oceanen doodziek’, zegt Jackie Savitz, campagnedirecteur van Oceana’s Pollution Campaigns, een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming van zeeleven. ‘Tegen het midden van deze eeuw zal koraal massaal uitsterven’, zegt Savitz.
Met de doelstellingen voor het nieuwe internationale klimaatverdrag, wat in december 2009 in Kopenhagen tot stand moet komen, zal dit niet worden voorkomen, stelt Savitz, omdat zelfs een succesvol verdrag nog steeds uitgaat van een verdere toename van CO2-concentratie.
Zij steunt daarom 350.org, de nieuwe organisatie rondom de Amerikaanse topklimatoloog en NASA-directeur James Hansen, die stelt dat de atmosferische CO2-concentratie moet worden teruggebracht tot 350 ppm: ‘450 ppm (het doel voor het nieuwe klimaatverdrag in Kopenhagen) zal de koraalriffen niet meer kunnen beschermen. We zullen het gebruik van fossiele brandstoffen volledig moeten stoppen. Koolstof in de diepe aardbodem moet blijven waar het zit.

De Volkskrant, 29 november 2008.

‘Er moet een moratorium op steenkoolcentrales komen’

De NASA-klimaatdeskundige James Hansen was in Nederland en De Volkskrant interviewde hem: ‘Ik pleit voor een wereldwijd moratorium op de bouw van nieuwe steenkoolcentrales’.Hansen nam deel aan een klimaatconferentie in Rotterdam en voerde ook gesprekken in politiek Den Haag.

Hij herhaalde in Nederland zijn boodschap dat een wereldwijde klimaatcrisis alleen nog te voorkomen is met zeer doortastend optreden. En daar hoort wat hem betreft een onmiddellijk moratorium op de bouw van nieuwe steenkoolcentrales bij. En de bestaande steenkoolcentrales moeten ook zo snel mogelijk dicht. Hij signaleert dat de aarde door de CO2-uitstoot steeds verder uit balans raakt. ‘We naderen snel het moment dat het systeem doordendert, wat we ook proberen’.

Maar Hansen zegt in het Volkskrant-interview ook dat het nog niet te laat is: ‘Nee, niet als we eindelijk de realiteit onder ogen zien. Als we een wereldwijd moratorium op nieuwe kolencentrales instellen en oude centrales gaan sluiten, kun je laten zien dat de CO2-concentratie in 2030 piekt rond 400 parts per million en daarna geleidelijk terugloopt naar iets van 350. Dat is ongeveer het getal waarbij de aarde in evenwicht is op een manier die we de laatste twaalfduizend jaar gewend zijn geweest’.

Hansen vreest anders de ineenstorting van de aarde. ‘Dat klinkt misschien dramatisch. Maar als we doorgaan op de huidige weg, maken we dat denk ik de komende eeuw nog mee’.
Het moratorium waar Hansen voor pleit wil hij koppelen aan ‘een intensief onderzoeksprogramma dat nadrukkelijk met landen als India en China wordt uitgevoerd. Met het doel nieuwe technologie, met name voor het wegvangen en opslaan van CO2 maar ook veiliger vormen van kernenergie, te ontwikkelen en juist in die landen ingang te doen vinden. Zij zijn aan het bouwen, veel meer dan wij.
Laten we ze helpen het meteen goed te doen.

Hansen pleit ook voor een belasting op CO2-uitstoot. ‘Belast CO2-uitstoot, liefst oplopend in de tijd. Zodat burgers en ondernemers andere keuzes gaan maken (…). Als je de juiste keuzes beloont ontstaat er een nieuwe dynamiek. Wat je vooral nodig hebt, is politici die dat ook durven uit te leggen aan hun kiezers.
We moeten de verleiding van die verdomde steenkool echt weerstaan

 

SEFEC  |  R.J. SANTEMA  |  LOKHORST 21  |  2402 PP ALPHEN A/D RIJN  |  INFO@SANTEFEC.NL