HOME VISION PRESS DESCRIPTION PICTURES CONTACT
MEER DAN OOIT EEN DUURZAME TOTAAL OPLOSSING URGENT
Dit jaar 2009 moet het gebeuren. In december 2009 willen regeringsleiders in Kopenhagen een nieuw klimaatakkoord sluiten. De tijd dringt, het Kyoto protocol loopt in 2012 af. Wereldwijd wordt de noodzaak van een nieuw klimaatakkoord erkend. Toenemende droogte en hitte, extreme neerslag, slinkende gletsjers, smeltende sneeuwmassa’s, verzuring van onze oceanen als gevolg van overmaat aan koolstofdioxide en een stijgende zeespiegel hebben daar wel voor gezorgd. Tot stand komen van een nieuw klimaat akkoord zal moeizaam zijn, zo bleek tijdens een recente UN klimaatconferentie in Poznan. Regeringsleiders bezwoeren daar dat de financiële crisis hun klimaatbeleid niet zal verstoren. Elk land leek echter zijn eigen doelen te formuleren om zichzelf in bescherming te nemen en zo onder de verregaande maatregelen uit te komen. De rijke landen namen hun kwakkelende economieën met tientallen miljarden tegelijk in bescherming. De derdewereldlanden moesten bedelen om 80 miljoen dollar voor een fonds om hun klimaatbeleid te kunnen betalen.
SITUATIE IN DE EU
De EU heeft het voornemen om in 2020 tien procent opwekking door duurzame bronnen te bereiken (vijf procent in 2010). De haalbaarheid van dit plan lijkt bij voorbaat al kansloos. Verschillende landsbelangen vaak in relatie met belangen van nationale industrieën en ontbreken van de juiste kennis bij beleidmakers staan concrete stappen richting Totale Energie Transitie 2050 in de weg. In deze tijden van crisis zijn landen beducht voor hun concurrentiepositie.
De economische crisis heeft wereldwijd veel industrieën in een ruwe zee doen belanden. Staalindustrie, Infra (wegen, vaarwegen en spoorwegen) en grote waterbouwkundige projecten komen in problemen door uitblijven financiering. De EU voornemens en uitspraken zijn in een dichtbevolkt land als Nederland, dat niet over een scala aan opties beschikt voor opwekking van energie met een geringe CO2 uitstoot, veel lastiger te realiseren dan in bijvoorbeeld Frankrijk (kernenergie), Noorwegen (waterkracht), Spanje (pv- en csp centrales), IJsland (geothermie) en Duitsland (veel landoppervlak beschikbaar voor goedkopere windenergie-op-land).
SEFEC  |  R.J. SANTEMA  |  LOKHORST 21  |  2402 PP ALPHEN A/D RIJN  |  INFO@SANTEFEC.NL